بایگانی برچسب: MAP

Mono Ammonium Phosphate (MAP)

Mono Ammonium Phosphate

Mono Ammonium Phosphate (MAP) Mono Ammonium Phosphate MAP is the most suitable fertiliser for crop growth Ammonium phosphate is acidic in soil and may cause adverse effects if it is too close to seeds It is better than calcium superphosphate and ammonium sulfate in acidic soil, and superior to other fertilizers in alkaline soil It [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟   منو آمونیوم فسفات کودی محسوب می شود که درصد زیادی از نیاز نیتروژن و فسفات گیاه را تأمین می کند و نمک های کلرید، سدیم و عناصر سنگین ندارد و همچنین در انواع سیستم های آبیاری قابل استفاده می باشد. دومین عامل محدود کننده تولید محصولات [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]