بایگانی ماهانه: جولای 2022

تولید مونو آمونیوم فسفات ایرانی (MAP)

کاربرد مونو آمونیوم فسفات در کشاورزی

تولید مونو آمونیوم فسفات ایرانی (MAP): مونو آمونیوم فسفات یکی از مهمترین ترکیبات شیمیایی به شمار می رود که کاربرد اصلی آن استفاده در صنعت کشاورزی به عنوان کود می باشد. این ماده شیمیایی به صورت صنعتی نیز مورد استفاده می گیرد مونو آمونیوم فسفات صنعت کشاورزی بیشتر به عنوان کود مورد استفاده قرار می [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]