بایگانی ماهانه: نوامبر 2019

شرکت الوند شیمی نصر صادر کننده کلرید آمونیوم

تولید نشادر ایرانی

شرکت الوند شیمی نصر صادر کننده کلرید آمونیوم:   شرکت الوند شیمی نصر به تولید محصول کلرید آمونیوم از خلوص 99.5 تا 99.9 درصد در 3 گرید (دارویی،باتری گرید و صنعتی) می پردازد. این شرکت آمادگی کامل جهت صادرات این محصول با ظرفیت تولید بالا به خارج از کشور را دارد. در صورت نیاز این [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]