بایگانی ماهانه: می 2023

کاربرد آمونیوم کلراید (نشادر) فید گرید در خوراک دام و طیور

(نشادر) فید گرید در خوراک دام و طیور

کاربرد آمونیوم کلراید (نشادر) فید گرید 99.9% در خوراک دام و طیور:   نشادر ایرانی یا همان آمونیوم کلرید با فرمول شیمیایی NH4CL، یکی از افزودنی های پرکاربرد جهت استفاده در انواع خوراک دام و طیور محسوب می گردد که تاثیر مستقیم و بسیار زیادی بر روی رشد و پرورش آن ها دارد. این ماده [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]