بایگانی برچسب: فروش آمونیوم کلراید

آمونیوم کلرید ماده ای که تقریبا در همه جا کاربرد دارد

آمونیوم کلراید

آمونیوم کلرید ماده ای که تقریبا در همه جا کاربرد دارد.   هرآنچه باید در مورد آمونیوم کلراید و کاربرد های آن بدانیم. درباره آمونیوم کلراید چه می دانید؟ آیا از کاربرد ها و ویژگی های آن اطلاع دارید؟ آمونیوم کلرید یا همان سال آمونیاک ( نمک آمونیاک) و هیدروژن کلرید است. این ماده معدنی [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

Ammonium Chloride Feed Grade

Ammonium Chloride Feed Grade

Ammonium Chloride Feed Grade   Ammonium Chloride Feed Grade serves as feed additive for various feed stocks such as lambs, cows, and pets such as cats and dogs It has a positive effect on the prevention of urinary calculi and therefore improves the welfare and performance of these animals significantly It serves as feed additive [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]