بایگانی ماهانه: ژوئن 2023

موارد مصرف آمونیوم کلراید در دو گرید صنعتی (%99.5) و خوراکی (%99.9)

موارد مصرف آمونیوم کلراید در دو گرید صنعتی (%99.5) و خوراکی (%99.9)

کاربرد آمونیوم کلراید صنعتی با خلوص 99.5 درصد و خوراکی با خلوص 99.9:   آمونیوم کلراید در صنایع مختلف کاربرد های فراوانی دارد: 1. نشادر در پزشکی. 2. نشادر در دامپزشکی. 3. نشادر در صنایع گالوانیزه. 4. نشادر در صنایع چرم سازی. 5. نشادر در صنایع آرایشی. 6. نشادر در تولید ام دی اف و [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]