بایگانی ماهانه: ژانویه 2023

هشت کاربرد آمونیوم کلراید (نشادر) در صنایع مختلف

هشت کاربرد آمونیوم کلراید (نشادر) در صنایع مختلف

هشت کاربرد آمونیوم کلراید (نشادر) در صنایع مختلف: 1. کاربرد نشادر در صنایع گالوانیزه. 2. کاربرد نشادر در صنایع چرم سازی. 3. کاربرد نشادر در صنایع آرایشی. 4. کاربرد نشادر در تولید ام دی اف و نئوپان. 5. کاربرد نشادر در کود کشاورزی. 6. کاربرد نشادر در خوراک دام و طیور. 7. کاربرد نشادر در [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]