بایگانی ماهانه: می 2022

نشادر فید گرید چیست و چه کاربردی دارد؟

نشادر فید گرید چیست و چه کاربردی دارد؟

نشادر فید گرید چیست و چه کاربردی دارد؟ آمونیوم کلراید فید گرید به عنوان افزودنی خوراکی برای ذخایر خوراکی مختلف مانند بره، گاو و حیوانات خانگی مانند گربه و سگ عمل می کند. تأثیر مثبتی در پیشگیری از سنگ های ادراری در حیوانات دارد و بنابراین رفاه و عملکرد این حیوانات را به میزان قابل [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

Ammonium Chloride Feed Grade

Ammonium Chloride Feed Grade

Ammonium Chloride Feed Grade   Ammonium Chloride Feed Grade serves as feed additive for various feed stocks such as lambs, cows, and pets such as cats and dogs It has a positive effect on the prevention of urinary calculi and therefore improves the welfare and performance of these animals significantly It serves as feed additive [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟

منو آمونیوم فسفات چیست و چه کاربردی دارد؟   منو آمونیوم فسفات کودی محسوب می شود که درصد زیادی از نیاز نیتروژن و فسفات گیاه را تأمین می کند و نمک های کلرید، سدیم و عناصر سنگین ندارد و همچنین در انواع سیستم های آبیاری قابل استفاده می باشد. دومین عامل محدود کننده تولید محصولات [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف

کاربردهای آمونیوم کلراید در صنایع مختلف:   کاربردهای آمونیوم کلراید ایرانی: نشادر یک ماده جامد بلوری سفید محلول در آب است که حاوی یک کلرید غیر آلی و یک نمک آمونیوم می باشد. این ماده برای ساخت سایر ترکیبات آمونیوم ، به عنوان شار لحیم کاری، کود و سایر موارد استفاده می شود. کاربردهای آمونیوم [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]