بایگانی ماهانه: مارس 2021

موارد مصرف نشادر ایرانی گرید صنعتی با حداقل خلوص 99.5

فروش آمونیوم کلراید صنعتی با خلوص 99.5

آمونیوم کلرید چیست؟ نشادر که همچنین نمک آمونیاک نامیده می شود، نمک آمونیا و هیدروژن کلرید است. این ماده همچنین به عنوان ماده ی نیتروژن دار برای تولید کود و استفاده در الکترولیت سلول های خشک به کار می رود. از نشادر به طور گسترده ای برای تولید گالوانیزه، تولید قلع و لحیم کاری استفاده […]