بایگانی ماهانه: مارس 2021

موارد مصرف نشادر ایرانی گرید صنعتی با حداقل خلوص 99.5

Ammonium chloride industrial grade purity 99.5% packed in 25Kg

آمونیوم کلرید چیست؟ نشادر که همچنین نمک آمونیاک نامیده می شود، نمک آمونیا و هیدروژن کلرید است. این ماده همچنین به عنوان ماده ی نیتروژن دار برای تولید کود و استفاده در الکترولیت سلول های خشک به کار می رود. از نشادر به طور گسترده ای برای تولید گالوانیزه، تولید قلع و لحیم کاری استفاده [الوند شیمی نصر تولید کننده آمونیوم کلراید]